Yellow Palette

merino wool roving in yellows and golds

Products

Merino wool roving - Dijon
Merino wool roving - Lemon
Merino wool roving - Gold
Part #: N-Roving-dijon
Part #: N-Roving-lemon
Part #: N-Roving-gold
Merino wool roving - Dijon Merino wool roving - Lemon Merino wool roving - Gold
$2.49
$2.49
$2.49